تاریخچه

تاریخچه

پیشینه ی مجموعه چاپ ، رنگرزی و تکمیل پوشان به سال 1342 در بازار قدیمی شیشه گر خانه ی تبریز که به نام فروشگاه شمس فعالیت می کرده است باز می گردد، این فروشگاه برای تهیه ی محصولات خود اقدام به راه اندازی دستگاه های کشبافی و گردباف در مقر دفتر امروزی خود واقع در خیابان جمهوری تهران کرد. پس از سال ها فعالیت و تولید در سال 1372با تاسیس شرکت طرح نگار ، اولین ماشین آلات چاپ غلطکی توسط این شرکت وارد ایران شد و برای اولین بار در ایران شرکت طرح نگار اقدام به چاپ بر روی پارچه تریکو به صورت بغل بسته را آغاز کرد.

در سال 1379با خرید شرکت پوشان ، شاخه ای جداگانه در زمینه ی رنگرزی پارچه های تریکو و بغل بسته آغاز شدو سرانجام در سال 1387به منظور توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت ، دو شرکت طرح نگار و پوشان ادغام شد و در منطقه ی شهریار با نام پوشان به کار خود ادامه می دهد.